Když umístíte kurzor myši na fázi v pipelině, kde chcete vytvořit příležitost, zobrazí se grafika se znaménkem + . Kliknutím na něj začnete vytvářet svou příležitost.

Uvidíte vyskakovací okno pro vytvoření nové příležitostí.

Vyhledat příležitost (potenciálního zákazníka) - k příležitosti můžete přidávat pouze existující kontakty v databázi. Pokud chcete přidat příležitost ke kontaktu, který ještě není uložený, je zapotřebí daný kontakt nejdříve vytvořit v sekci Kontakty > Nahrát kontakty.

Potenciálního zákazníka můžete vyhledávat podle jména, e-mailu nebo čísla mobilního telefonu:

Popis příležitosti - Toto je volitelné pole, které vidíte pouze vy. Zde můžete popsat detailněji krok, jak chcete s kontaktem pracovat.

Hodnota příležitosti - Zde zadejte hodnotu, kterou můžete u této příležitosti vydělat, pokud ji úspěšně zobchodujete. Můžete také vybrat měnu.

Krok - Vytvořit příležitost můžete do jakéhokoli kroku v pipeline. Stačí si vybrat a vytvořit.

Pravděpodobnost úspěchu - Zde si můžete nastavit pravděpodobnost úspěchu v procentech. Toto číslo můžete nastavit podle své statistiky a předchozích zkušeností. Je to velmi efektivní funkce při práci s novými obchodníky, kteří ještě sami nemají mnoho zkušeností v daném obchodním procesu a statistika zkušenějších kolegů jim může hodně pomoct při plánování cílů a hlavně jednotlivých aktivit pro splnění cílů. Tato hodnota bude použita v oblasti reportů. Je to velmi cenný nástroj pro manažery, při timemanagementu, tréninku dovedností atd.

Datum uzávěrky - Zde si můžete nastavit pravděpodobné datum, kdy očekáváte uzavření obchodu.

Chcete upravit existující příležitost? Stačí na něj kliknout a okno se znovu objeví, to vám umožní editovat stávající data velmi jednoduše.

Našli jste odpověď?