Konverzační SMS zpráva je jakákoli zpráva odeslaná z vašeho VIP virtuálního mobilního čísla Lead Agent®.

Zprávy odesílané z tohoto mobilního čísla mohou také přijímat zprávy jako každé běžné mobilní číslo, proto tomu říkáme „konverzační“ SMS, protože můžete konverzovat se svými kontakty pomocí virtuálního mobilního čísla Lead Agent®.

Našli jste odpověď?