Ve výchozím nastavení jsou všechny formuláře nastaveny na Double Opt-in, což znamená, že všichni potenciální zákazníci, kteří se registrují ve vašich formulářích, musí potvrdit registraci PIN kódem, který obdrží na mobilním čísle nebo e-mailové adrese použité k registraci.

Pokud chcete do svého účtu přijmout potenciální zákazníky bez tohoto potvrzovacího kroku formou generování PIN kódu na telefon či e-mail, můžete tak učinit pomocí možnosti ve "Staviteli formulářů":

Zapněte zde "Single Opt-in":

Nezapomeňte stránku uložit a publikovat, aby se změny projevily.

Po zapnutí této funkce se budou všichni potenciální zákazníci registrující se v tomto konktrétním formuláři registrovat bez potvrzování údajů SMS/e-mail PIN kódem.

Našli jste odpověď?