V tomto článku uvedeme příklad 2 uživatelů, kteří mají e-mailovou adresu se stejnou doménou, ale mají samostatný účet Lead Agent®:

Uživatel 1:

Honza používá e-mailovou adresu honza@dundermifflin.com

Nyní předpokládejme, že Honza doménu ověří (pomocí pokročilé konfigurace DNS).

Uživatel 2:

Lenka přidá e-mailovou adresu lenka@dundermifflin.com na svůj účet Lead Agent®

Ale nebude jí umožněno přidávat její e-mail lenka@dundermifflin.com na svůj účet Lead Agent®, protože Honza ověřil doménu a má nad doménou kontrolu, proto žádný jiný uživatel nemůže přidat e-mail se stejnou doménou.

Aby Lenka mohla přidat e-mail lenka@dundermifflin.com na svůj účet Lead Agent®, musí Honza dát souhlas.

Pokud jste ve stejné situaci, tímto způsobem dáváte povolení jinému uživateli k přidání e-mailové adresy, která používá doménu, nad kterou máte plnou kontrolu:

1. Přejděte na Předvolby, pak přejděte na E-mail > klikněte na libovolnou e-mailovou adresu s doménou, které chcete udělit oprávnění.

2. Zadejte VIRTUÁLNÍ MOBILNÍ ČÍSLO Lead Agent® uživatele, kterému chcete udělit oprávnění k přidání e-mailové adresy, která používá vaši doménovou adresu.

3. Zadejte SPECIFICKOU e-mailovou adresu, kterou chcete dát jinému uživateli oprávnění k přidání jejího/jeho účtu Lead Agent®.

A je to! Nyní bude mít druhý uživatel e-mail automaticky přidaný k jeho účtu a nebude z jeho /její strany nutná žádná další akce.

Nezapomeňte, že pokud jste držitelem domény, máte plnou kontrolu nad odvoláním oprávnění jakémukoli uživateli, který používá e-mailovou adresu obsahující název vaší domény.

Našli jste odpověď?