Rychlost doručování hromadných e-mailů ovlivňuje mnoho faktorů.

Čas potřebný k doručení vašich e-mailových zpráv ovlivňuje mnoho faktorů. Toto je jich seznam:

a) Sledování odkazů: Pokud sledujete kliknutí na odkaz (na každý e-mail můžete sledovat 2 odkazy), vytvoření a zkrácení odkazu pro každého potenciálního zákazníka, kterému posíláte e-mail, nějakou dobu trvá.
b) Variabilní proměnné: Množství proměnných ve vašem e-mailu ovlivňuje rychlost odesílání. Mezi proměnné patří: oslovení, odkazy, vlastní pole atd.
c) Velikost vašeho publika.
d) Vaše aktuální fronta e-mailů v Lead Agent®. Pokud odesíláte e-maily současně z Broadcastu a Automatizace, ovlivní to rychlost odesílání.

Rychlost odesílání e-mailu je 30 e-mailů za minutu na uživatele.

Našli jste odpověď?