Rychlost doručování SMS ovlivňuje mnoho faktorů.

Čas potřebný k doručení vašich SMS zpráv závisí na mnoha faktorech, toto je seznam faktorů, které ovlivňují rychlost odesílání SMS:

a) Sledování odkazu: Pokud sledujete kliknutí na odkaz, vytvoření a zkrácení odkazu pro každé číslo mobilního telefonu, na které posíláte SMS, ovlivňuje rychlost odesílání.
b) Variabilní proměnné: Množství proměnných ve vaší SMS zprávě ovlivňuje rychlost odesílání. Mezi proměnné patří: oslovení, odkazy, vlastní pole atd.
c) Velikost vašeho publika.
d) Vaše aktuální fronta SMS v Lead Agent®. Pokud odesíláte zprávy současně z Broadcastu a Automatizace, ovlivní to rychlost odesílání.

Rychlost odesílání zpráv vašeho virtuálního mobilního čísla je 20 SMS za minutu na uživatele (v závislosti na tom, zda máte zapnutou nebo vypnutou diakritiku).

Mějte prosím na paměti, že u SMS zpráv odesílaných formou Text ID se rychlost může pohybovat mezi 10 až 300 SMS za minutu na uživatele, v závislosti na výše zmíněných bodech.

Našli jste odpověď?