V případě, že už nebudete delší dobu používat strategii, můžete ji deaktivovat. Bude pro vás dobrým zvykem segmentovat vaše strategie a usnadnit si tím jejich správu. Deaktivace strategie je běžná u sezónních kampaní (Velikonoce, Vánoce, Black Friday atd.)

Když deaktivujete strategii:

  • Všechny automatizace budou zastaveny

  • Žádné webové formuláře a formuláře na landing page nebo kvízy ve skupinách pod touto strategií nebudou přijímat registrace

  • Žádná SMS klíčová slova nebudou přijímat nové registrace. Zprávy přijaté s klíčovým slovem se místo registrace potenciálního zákazníka do skupiny dostanou do vaší Doručené pošty

  • Do žádné skupiny nebudete moci přidávat žádného potenciálního zákazníka

Když reaktivujete strategii:

  • Po opětovné aktivaci strategie je potřeba znovu aktivovat každou z automatizací v této strategii ručně

  • Webové formuláře, formuláře na landing page a kvízy v jakékoli skupině této strategie budou znovu přijímat registrace

  • Všechna SMS klíčová slova ve všech skupinách strategie začnou znovu přijímat nové registrace

  • Bude moci přidávat Leady do skupin

Poznámka: Automatizace nebudou aktivovány automaticky. Po aktivaci strategie je nutné je aktivovat ručně.

Našli jste odpověď?