Je to funkce, která vám umožní přidat akci, když potenciální zákazník klikne na některé konkrétní odkazy ve vašem e-mailu.

Např.:

Na následujícím obrázku vidíte seznam akcí, které můžete použít, když někdo klikne na tlačítko tohoto e-mailu:

  1. Přidat poznámku k leadu - pokud lead klikne na toto tlačítko umístěné ve vašem e-mailu, Lead Agent přidá poznámku do kontaktní karty tohoto ledu

  2. Změnit status leadu - pokud lead klikne na toto tlačítko umístěné ve vašem e-mailu, Lead Agent u tohoto kontaktu změní jeho status

  3. Odstranit lead ze skupiny - pokud lead klikne na toto tlačítko umístěné ve vašem e-mailu, Lead Agent tohoto člověka odstraní z dané skupiny

  4. Přidat lead do skupiny - pokud lead klikne na toto tlačítko umístěné ve vašem e-mailu, Lead Agent přidá tohoto člověka do dané skupiny

  5. Přesunout lead - pokud lead klikne na toto tlačítko umístěné ve vašem e-mailu, Lead Agent ho přesune do jiné skupiny

Vezměte prosím na vědomí, že váš účet obsahuje řadu bezplatných akcí odkazu, které můžete vytvořit. Za každý další odkaz na akci, který vytvoříte nad rámec vašeho měsíčního limitu, vám bude účtován poplatek dle aktuálního ceníku. Klikněte zde pro více informací.

Našli jste odpověď?