Tento typ importu doporučujeme při nahrávání více kontaktů najednou. Díky .csv souboru můžete importovat větší množství dat najednou.


Při importu dat do vašeho účtu je třeba dodržovat následující pravidla:

  1. Soubor musí být uložen ve formátu UTF-8

  2. U každého kontaktu musí být v souboru uloženo buď číslo mobilního telefonu nebo e-mailová adresa

Doporučujeme používat Google Sheets k vytvoření souboru, který již automaticky ukládá do formátu UTF-8.

Zde si můžete stáhnout a použít náš VZOR.

V následujícím videu se dozvíte, jak importovat kontakty:

Našli jste odpověď?