Takto může účet Manager přidělovat SMS kredity na účet Agenta:

Přejděte do menu "Kredity" a klikněte na "Nahrát kredit podřízeným účtům typu Agent".

Vyberte agenta, kterému chcete přidělit SMS kredity:

Posouváním bodu doprava vyberete počet kreditů, který chcete svému agentovi přidělit:

Upozorňujeme, že maximální počet kreditů, které můžete poskytnout svým agentům, je částka, kterou máte k dispozici na svém účtu:

Proces dokončíte kliknutím na tlačítko Přiřadit.

Našli jste odpověď?