Funkci "vlastní pole" se používá ke shromažďování dalších dat/údajů od vašich (potenciálních) zákazníků a kontaktů.


Lead Agent vám umožňuje vytvářet vlastní pole těchto typů:

 • textové pole

 • textová oblast

 • e-mail

 • URL

 • číslo/pořadí

 • měna

 • datum

 • čas

 • rozbalovací menu

 • zaškrtávací pole

 • výber

 • rodné číslo

 • číslo dokladu

 • bankovní spojení

 • celá adresa

Následující příklad ukazuje jak vytvořit vlastní pole typu Datum:

 1. Přejděte do Menu

 2. a vyberte Vlastní pole formuláře

3. Klikněte na tlačítko Přidat pole

4. a 5. Dále vyberte typ vlastního pole, v našem níže uvedeném příkladu vybereme typ vlastního pole Datum:

Nyní je za potřebí:

 • pojmenovat vlastní pole (6.)

 • Vlastní pole pojmenujte technickým názvem (7.). Toto se používá pro vývojáře v API a Webhooks

 • Přidejte text nápovědy (volitelný), který se zobrazí ve webových formulářích pro případ, že budete toto vlastní pole používat na jakékoli ze svých vstupních stránek, stránek kvízů nebo schůzek (8.)

*Upozorňujeme, že různé typy vlastních polí budou mít při vytváření vlastního pole různé možnosti

Po kliknutí na ULOŽIT je proces vytváření vlastního pole hotov! (9.)

Nyní můžete své vlastní pole použít ve speciálních zprávách, kvízech, vstupních stránkách, stránkách schůzek, rozhraních API nebo Webhooks.

Našli jste odpověď?