*Tato funkce je dostupná pouze pro účty typu Manager.

Pomocí této funkce můžete na jedno kliknutí VLOŽIT kompletní strategii přímo do účtu členů vašeho týmu, čímž ušetříte čas a spolupráci s týmem vám nesmírně usnadní.

Strategie, které chcete sdílet vytvářejte jako strategii ke sdílení s jinými uživateli.

Takto vložíte/sdílíte strategie:

Po dokončení strategie s aktivy, které potřebujete (automatizace, landing pages, klíčová slova SMS, kvízy atd...) přejděte na > Strategie ke sdílení > Možnosti > Aktivovat

Po aktivaci strategie klikněte na Možnosti > Sdílet

Vyberte účty (typu Agent či Individuál), se kterými chcete sdílet strategii:

  • Agent: účty, za které platíte, jsou propojené přímo s vaším účtem

  • Individuál: další účty, které jsou k vám připojeny vaší sítí

Vložení strategie do účtu agenta: strategii můžete vložit přímo do účtu, aniž byste potřeboval/a schválení daného uživatele


Vyberte agenty, kterým chcete strategii vložit a kliknutím na tlačítko „sdílet“ potvrďte:

Hotovo! Strategie je nyní připravena a aktivní v účtu vašeho agenta a je připravena přijímat novel leady. Snadno a bez nutnosti jakékoli interakce vašeho agenta.

Vložení strategie do účtu ostatních členů týmu ve vaší síti: tito členové týmu musí strategii přijmout a schválit před stažením strategie do účtů:

Když se nyní členové vašeho týmu přihlásí do svých účtů, zobrazí se jim obrazovka ke schválení. Po schválení uživatele je strategie stažena a aktivována:

Hotovo!

Můžete si také prohlédnout, zda agenti nebo jiní členové týmu strategii přijali či nikoli:

Našli jste odpověď?